Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Kategóriák
Kategóriák
Hírek
2021.04.13 21:03
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Naptár
2021. Április
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.motil.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

 

A Webáruház címe:

 

www.motil.hu

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

 

Cégnév:

Motility Power Kft.

Székhely címe:

4177,Földes Új utca 2.

Cégjegyzékszám:

09-09-029962

Nyilvántartást vezető cégbíróság:

Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjel:

26493507-4791-113-09

Adószám:

26493507-2-09

Bankszámlaszám :

16200223-10088771 (Magnet Bank)

 

 

Ügyfélszolgálat adatai:

 

Telefon:

06-20-514-2372 (normál díjszabású)

E-mail:

motil.webaruhaz@gmail.com

Nyitva tartása:

H-P: 16:00-20:00

 

 

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

 

A megrendelés lépései:

 • A regisztráció menete

A weboldal főoldalán van rá lehetőség, a vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

 • A kosár használata
 • A vásárlás gombra kattintva, a kiválasztott termék a kosárba kerül. A kosár (bevásárló táska) ikonra, kattintva megjelenik a kosár tartalma.
 • A megrendelés összeállítása: A kiválasztott termékek a vásárlás gombra kattintva összeáll a megrendelés.
 • Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja: Elküldött megrendelés után, e-mailben van rá lehetőség.
 • A megrendelés elküldése: A kosár gombra kattintva, a szállítási mód és a fizetési mód kiválasztása után, a megrendelés gombra kattintva.
 • A megrendelés visszaigazolása: A megrendelés során a megadott e-mailre igazoljuk vissza a megrendelését.

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között.
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 

 

A termék lényeges tulajdonságai:

 

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és a földszintig való házhoz szállítás költségeit.

 

Kiszállítás, személyes átvétel

 1. A megrendelt termék szállítását harmadik személy végzi, amelyet a megrendelés során Ön választ ki.
 • Magyar Posta Zrt
 • Foxpost
 • GLS futárszolgálat

A futárszolgáltnak átadott csomag érkezéséről az Ön választott futárszolgálatnál érdeklődhet.

 1. Személyes átvétel avagy MOZGÓPONT - ra van lehetőség előre megbeszélt időpontban és helyszínen.
 2. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 2. Banki átutalás (előre utalás).

Banki adatok:

Kedvezményezet neve: Motility Power Kft.

Bankszámlaszáma: 16200223-10088771

Összes: A kosár véglegesítése után összevont összeg

Közlemény: A megrendelési azonosító

 

Elállási jog

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében található

Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1121, Budapest, Őzike út 33/b. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3….) Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a  fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Elállási nyilatkozatminta

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Motility Power Kft.

Alulírott/ak ____________________kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az  alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Megrendelés azonosító:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a "termék"  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az  ezek közül az  Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a  vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a  kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a  vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a  szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az  áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a  hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a  hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a  figyelmét, hogy a  szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez  a  határidő
1 hónap.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a  terméket, illetve a  szolgáltatást a Motility Power Kft. vállalkozás nyújtotta. A  teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (1121, Budapest, Őzike út 33. ) küldött levélben, vagy elektronikus levélben ( motil.webaruhaz@gmail.com ). 

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

- a vásárló nevét, címét, 

- a termék megrendelési azonosítót

- a termék megnevezését, vételárát, 

- a vásárlás időpontját, 

- a hiba bejelentésének időpontját,

- a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

A személyes adatok védelme

AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

                Az Ön személyes adatainak kezelőjének adatai:

 

Cégnév:

Motility Power Kft.

Székhely címe:

4177,Földes Új utca 2.

Cégjegyzékszám:

09-09-029962

Nyilvántartást vezető cégbíróság:

Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjel:

26493507-4791-113-09

Adószám:

26493507-2-09

Bankszámlaszám :

16200223-10088771 (Magnet Bank)

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

A személyes adatok feldolgozásának célja a megrendelés folyamat kivitelezése, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

 

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője), valamint

 • Magyar Posta Zrt - megvásárolt termék szállítása, időpont egyeztetés
 • Foxpost - megvásárolt termék szállítása, időpont egyeztetés
 • GLS Csomag Logisztikai Kft - megvásárolt termék szállítása, időpont egyeztetés
 • hu Kft - Számlázz.hu - Számla kiállítása
 • Kontó Online Könyvelőiroda Kft - könyvelési feladatok ellátása
 • Hírlevél kiküldő cég

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:

 • az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
 • személyes adatainak helyesbítésére
 • kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
 • személyes adatait áthordozni

Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az motil.webaruhaz@gmail.com e-mail címen vonhatja vissza.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

Ön nem köteles személyes adatokat szolgáltatni. De a személyes adatok megadása szükséges feltétele szerződés létrejöttének és teljesítésének. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy megbízott általi teljesítése.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

E feltételek 2018.10.01     -én lépnek hatályba.

Webáruház készítés